Ściółkowanie i dekoracje rabat

Nasza firma Wymarzony Ogród posiada w swojej ofercie usługę ściółkowania i dekoracji rabat, która ma swój cel nie tylko dekoracyjny, ale również ochronny i odżywczy. Z doświadczenia wiemy, że ściółkowanie bardzo korzystnie wpływa na wilgotność gleby i poprawę jej właściwości rolnych oraz ochronę przed erozją wodną i namnażaniem się chwastów. Nasi pracownicy, obsypując rabaty w Państwa ogrodzie, uzyskają dodatkowo znaczący efekt dekoracyjny za pomocą wykorzystywanych do tego celu: kory, keramzytu czy zrębków. Ściółkowanie w ogrodzie ponadto pozwala utrzymać stałą temperaturę gleby i chroni roślinność przez przymrozkami. 

W naszej ofercie ściółkowania najczęściej wykorzystujemy takie produkty jak:
- kora kamienna,
- kora sosnowa,
- grysy ozdobne,
- otoczaki,
- kamień ogrodowy,
- bryły i głazy.