Projektowanie i architektura ogrodów

Projektowanie nawierzchni brukowych, ogrodzeń, tarasów, oświetlenia i małej architektury

Zakładanie i renowacja ogrodów

Zakładanie trawników z siewu i roli

 

Zakładanie siatki na krety i nornice - skuteczne zwalczenie kretów i nornic

Koszenie trawników, aeracja i wertykulacja

Projektowanie i zakładanie nawadniania, montaż i instalacja systemów nawadniania

Pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni

Budowa stawów kąpielowych

Budowa oczek i kaskad wodnych, strumieni i potoków

Usługi glebogryzarką separacyjną

Usługa Koparką Łańcuchową

Usługi miniładowarką

Usługi wycinarką do darni

Usługi ogrodnicze, przygotowanie roślin do wegetacji i nawożenie

Cięcie roślin - formujące, korekcyjne, pielęgnacyjne, artystyczne, odmładzające

Opryski chemiczne roślin i trawników, opryski drzew i krzewów

Nasadzenia roślin, drzew, krzewów

Ściółkowanie i dekoracja rabat

Wycinka drzew i krzewów

Wywóz pokosu, gałęzi, liści, usługi rębakiem

Budowa ścieżek ogrodowych - zakładanie kostki brukowej

Montaż oświetlenia ogrodowego

Projektowanie i aranżacja tarasów i balkonów

Pielęgnacja roślin w biurach

Odśnieżanie dachów, parkingów, chodników, posesji