Ściółkowanie i dekoracje rabat

Nasza firma Wymarzony Ogród posiada w swojej ofercie usługę ściółkowania i dekoracji rabat, która ma swój cel nie tylko dekoracyjny, ale również ochronny i odżywczy. Z doświadczenia wiemy, że ściółkowanie bardzo korzystnie wpływa na wilgotność gleby i poprawę jej właściwości rolnych oraz ochronę przed erozją wodną i namnażaniem się chwastów. Nasi pracownicy, obsypując rabaty w Państwa ogrodzie, uzyskają dodatkowo znaczący efekt dekoracyjny za pomocą wykorzystywanych do tego celu: kory, keramzytu czy zrębków. Ściółkowanie w ogrodzie ponadto pozwala utrzymać stałą temperaturę gleby i chroni roślinność przez przymrozkami.

W naszej ofercie ściółkowania najczęściej wykorzystujemy takie produkty jak:
– kora kamienna,
– kora sosnowa,
– grysy ozdobne,
– otoczaki,
– kamień ogrodowy,
– bryły i głazy.