instagram

Wymarzony Ogród

Projektowanie ogrodów, aranżacje ogrodu, architektura krajobrazu
Projektowanie nawierzchni brukowych, ogrodzeń, tarasów, oświetlenia i małej architektury
Zakładanie i renowacja ogrodów, pielęgnacja ogrodu
Zakładanie trawników z siewu i roli, pielęgnacja trawników, regeneracja trawnika
Zakładanie siatki na krety i nornice - skuteczne zwalczenie kretów i nornic
Koszenie trawników, aeracja i wertykulacja trawników
Projektowanie i zakładanie nawadniania, montaż i instalacja systemów nawadniania
Pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni, usługi ogrodnicze
Budowa stawów kąpielowych
Budowa oczek i kaskad wodnych, strumieni i potoków
Usługa Koparką Łańcuchową
Usługi miniładowarką
Usługi wycinarką do darni
Usługi ogrodnicze, przygotowanie roślin do wegetacji i nawożenie
Cięcie roślin - formujące, korekcyjne, pielęgnacyjne, artystyczne, odmładzające
Nasadzenia roślin, drzew, krzewów
Ściółkowanie i dekoracja rabat
Wycinka drzew i krzewów
Wywóz pokosu, gałęzi, liści, usługi rębakiem
Budowa ścieżek ogrodowych - zakładanie kostki brukowej
Montaż oświetlenia ogrodowego
Projektowanie i aranżacja tarasów i balkonów
Pielęgnacja roślin w biurach
Odśnieżanie dachów, parkingów, chodników, posesji